ارائه دهنده خدمات اینترنتی

+98 - 34 - 31243000

 لیست قیمت ها
# سرعت مدت ترافیک / توضیحات قیمت/تومان با احتساب 8% مالیات قیمت/تومان
1 256Kbps 1 ماهه 3 GB 12.900 13.932
2 512Kbps 1 ماهه 5 GB 18.900 20.412
3 1Mbps 1 ماهه 4 GB 20.900 22.572
4 2Mbps 1 ماهه 4 GB 23.900 25.812
5 4Mbps 6 ماهه 40 GB 168.900 182.412
6 512Kbps 1 ماهه نامحدود 92.900 100.332
تماس با ما

کرمان خیابان شریعتی انتهای کوچه 13 شرکت دیده بان نت

 info@didi.ir
   +98   34   31243000

بستن